Các sản phẩm được hỗ trợ bảo hành với các lỗi do nhà sản xuất

Không chấp nhận bảo hành với các trường hợp: Sản phẩm bị biến dạng, rách, vỡ, xước… do tác động ngoại lưc. Sản phẩm bị hủy hoại bới môi trường độc hại, không thích hợp…và các sản phẩm không mua tại LUKI’S PERFUME